tumblr tracker

Winkelwagen

Speciaal

Disclaimer


Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Looijen Textiel worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming vanLooijen Textiel. 

Merken  
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Looijen Textiel, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Looijen Textiel is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.